Конвенція ООН про права дитини

 

Шановні батьки!

     Всім відома загальна фраза: «Людство має давати дитині усе найкраще, що воно має».

Проте:

Багато в світі дітей з хронічними захворюваннями, з нервово-психічними порушеннями.

Людство вирішило захистити дітей усієї планети, та докласти зусиль, щоб поліпшити їх життя, забезпечити дітям щасливе дитинство. Саме тому було створено Дитячий фонд ООН під назвою ЮНІСЕФ, який за 55років свого існування видав три надзвичайно важливих нормативних документи:

- 1959р-Декларація прав дитини.

- 1989р-Конвенція ООН про права дитини.

- 1999р-Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

 Самий важливий документ-це Конвенція, яку зразу ж визнали 191 країна. Україна ратифікувала Конвенцію в 1991 р, узгодивши своє власне законодавство з її положеннями. Важливість цього документу в тому, що ним вперше було створено міжнародний механізм контролю: комітет із прав дитини уповноважений раз на 5 років розглядати доповіді держав про прийняті заходи щодо положень конвенції. Саме тому в Україні так часто почали видаватись нормативні документи відносно захисту прав дітей, а саме:

1993р. - Державна програма «Освіта. Україна 21століття».

1996р. - Конституція України/ст..52,53/

1996р. - Національна програма «Діти України».

2001 р. - 3акон України «Про дошкільну освіту».

2001 р. - Закон України «Про охорону дитинства»

Права поділяються на:

Особисті. Соціальні. Політичні. Спеціальні: для сиріт; для соціальних меншин; для дітей, які вчинили проступок.

Питання правової освіти вимагає особливої уваги.

Ш.О. Амонашвілі стверджує: «Дитина не може чекати щастя. Вона не терпляча. Вона хоче і повинна бути щасливою сьогодні, зараз...». Весь цивілізований світ бачить у дітях своє майбутнє. Американськими педагогами уже давно розроблена методика ознайомлення дітей дошкільного віку зі своїми правами. Україна офіційно почала це робити з минулого року (зміст знань записано у програмі «Українське дошкілля»).

Я пропоную розглянути схему, на якій зображені всі права дітей , які мають знати дошкільнята /схема додається/.

Вивчаючи дане питання, впроваджуючи в систему роботи, наші педагоги вивели декілька правил поведінки дорослого з дітьми:

1. У стосунках з дітьми необхідно спиратися на позитивні   якості особистості.

2. Показувати власний приклад позитивної поведінки, не припускати розходжень між словами і власними діями. «Роби, як я", а не «Роби, як я кажу».

3. Давати оцінки не думкам, емоціям дитини, а її поведінці. Порівнювати її не з однолітками, знайомими, а з тим, якою вона була раніше.

4. Навіювати дитині позитивне.

5. Жити сьогоднішнім днем, а не згадувати без особливої потреби негативні ситуації з минулого.

6. Не жити життя замість дитини, але бути поруч для допомоги дитині в разі необхідності.

Саме дитячий садок забезпечує фізичне, психічне здоров'я дитини, її різнобічний гармонійний розвиток, набуття життєвого досвіду, є своєрідним посередником між сім'єю та широким світом.

Правове виховання - це велика нива, орати яку педагог мусить у парі з батьками.

А тому і пропонуємо «Пам'ятку добрих батьків».

1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти. Або такою, як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою.

2. Не думай, що дитина твоя. Вона - Божа.

3. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї робиш.

4. Не зганяй на дитині свої образи.

5. Не ставтесь до дитячих проблем зверхньо.

6. Не принижуйте!!!

7. Не мучте себе, якщо не можете щось зробити для своєї дитини. Мучте, якщо можете і не робите.

8. Для дитини зроблено мало, якщо не зроблено все.

9. Умій любити чужу дитину.

10. Люби свою дитину будь-якою, бездарною, безталанною.

  

Автор : btamedia