Фізіологічні та психологічні відмінності хлопчиків і дівчаток

dslvsyyjcns 1  dslvsyyjcns 1

Пам'ятка для батьків та педагогів

      У хлопчиків і дівчаток мозок розвивається в різному темпі, у різній послідовності й у різні строки. У дівчаток раніше, ніж у хлопчиків, форму­ються ділянки лівої півкулі, відповідальні за мов­лення, раціонально-логічне мислення. У хлопчи­ків логічна ліва півкуля розвивається повільніше. Тому у них до певного віку домінує образно-чуттє­ва сфера. Хлопчики на 2-3 місяці пізніше за дівча­ток починають ходити, на 4-6 місяців пізніше — го­ворити.

       Мозок хлопчиків, порівняно з дівчатками, — прогресивніша, диференційованіша, вибірковіша функціональна система, що працює економніше.У них особливо вибірковий активний передній мозок, його лобові асоціативні структури. Саме ці відділи мозку значною мірою відповідають за про­цеси змістоутворення. Це робить мислення хлоп­чиків більш творчим, сприяє їх високій самореалізації.

Фізіологічна сторона сприймання теж трохи відрізняється у хлопчиків і дівчаток. Доведено, що до 8 років гострота слуху у хлопчиків у середньо­му вища, ніж у дівчаток, але дівчатка чутливіші до шуму. У віці 6-9 років дівчаткам притаманна вища шкірна чутливість, тобто їх більше дратує тілесний дискомфорт і вони чуйніші до дотиків і погладжу­вань.

Детальніше...

Ласкаво просимо до школи!

kfcrfdjghjcbvj 1

Не всі першокласники готові до шкільного життя. Річ у тім, що майже в кожного другого не сформовані моделі соціальної поведінки.

Це потребує переосмислення завдань виховання в період дошкільного дитинства, зокрема в сім'ї. Саме батьки мають чітко усвідомлювати, чи достатньо готова їхня дитина до активного включення в широкий соціальний простір, яким є сьогодні шкільне життя та свою відповідальність за це.

Аби бути успішною до початку шкільного навчання, дитина має усвідомлювати себе в новому статусі, відчувати зміни у ставлен­ні до неї близьких, зрозуміти та прийняти зміни, що відбуваються в ній. Дитина має бути фізіологічно зрілою, соціально й інтелекту­ально розвиненою відповідно до свого віку.

Шестирічний першокласникза особливостями свого пси­хічного розвиткує дошкільником. Він повністю залежить від сво­го емоційного стану, що ускладнює стосунки з педа­гогом та колективну роботу на уроці.

Детальніше...

Вік Чомучки

Чому важливо відповідати на дичячі запитання

dsrxjvexrf1 1

Дошкільний вік у контексті розвитку мислення можна назвати «віком запитань», оскільки в цей період діти постійно про щось запитують дорослих. У такий спосіб вони набувають нового досвіду, збагачують словниковий запас і, як наслідок, розвивають мислення. Будь-яку нову інформацію дитина може зіставляти з тією, що вже знає. Наявність запитань у дитини віком від трьох до семи років свідчить про розвиток її мислення і зародження інтелекту.

Важливо аби дорослі відповідали на всі запитання дитини й реагували на них адекватно.

Детальніше...

ПОВЕДІНКА АГРЕСИВНА: виявити, запобігти, допомогти

fuhtcsz 1       fuhtcsz 2

Серед найбільш складних і болісних проблем педагоги та батьки називають дитячу агресивність.

Як і чому в ніжнійдуші маляти зароджуються такі почуття?

Що спонукає до агресивнихдій?

Як запобігти деструктивнійповедінці й допомогти дитині подолати гнів?

Як розпізнати схильність до агресії?

Детальніше...

Відправити в DeliciousВідправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в MoymirВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom